Systém kvality

Nejvyšším cílem našeho podnikání je spokojenost zákazníků s našimi výrobky a službami.Všechna naše opatření k zajištění kvality se zaměřují na požadavky zákazníků a trhu a na stále stoupající vědomí kvality,přičemž bereme ohled na životní prostředí a hospodárnost.Management kvality přímo podléhá podnikovému vedení.Zavedený systém kvality splňuje požadavky dle DIN EN ISO 9001a je certifikován dle MOODY INTERNATIONAL.

Aktuality